พระพิฆเณศ: เทพเจ้าที่มีศีรษะเป็นช้าง

พระพิฆเณศเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญในศาสนาฮินดู ภาพของเทพเจ้าองค์นี้สามารถพบได้ในพื้นที่ประเทศศรีลังกาเรื่อยไปถึงประเทศที่เป็นหลังคาของโลกในเนปาล อย่างไรก็ตามไม่ใช่ชาวฮินดูเท่านั้นที่บูชาเทพเจ้าดังกล่าว ดังเช่นชาวพุทธและเชนได้ขยายการสักการะบูชาของพวกเขาไปยังเทพเจ้าที่มีศีรษะเป็นช้างในเรื่องความรู้และภูมิปัญญา ท่านยังมีพระคุณต่อวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิปัญญาและสติปัญญา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบเทพเจ้านี้ได้ในวัดส่วนมากที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แม้ว่าไม่ได้มีศาสนาหนึ่งศาสนาใดโดยเฉพาะหรือการนับถือภูติวิญญาณใดๆ ก็ไม่สามารถละเลยความจริงที่ว่าเทพเจ้าองค์นี้ได้อยู่ในบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาอารยธรรมก่อนหน้านี้ในพื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้น การเยี่ยมชมอุทยานพระพิฆเนศจะช่วยให้คุณได้ชื่นชมบทเรียนชีวิตที่เทพเจ้าดังกล่าวได้สอนไว้ ไม่เพียงเท่านั้นอุทยานเหล่านี้ยังมีอายุราวๆ 1 พันปีและบางส่วนยังมีอายุมากกว่านั้น การเยี่ยมชมอุทยานเหล่านี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นผ่านประวัติศาสตร์และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของสถานที่ที่คุณมาเยี่ยมชม ดังเช่นที่ว่าเข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม